Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/deatheist.nl/httpdocs/modules/mod_jf_mobilemenu/helper.php on line 83

Ruben van den Bogaard schreef op 21 oktober 2006:

Geachte heer Klink,

Beste heer Klink, het is opvallend dat je door wat voor omstandigheden dan ook je zo afzet van de God van Abraham. Het valt me op dat je het Christendom en
Jezus beschuldigd van het aanzetten van geweld doordat de wet nog geldig is. Ik ben het er mee eens dat de wet nog geldig is, echter volgen Christenen, Jezus
van Nazareth. Jezus leert dat het oordeel van de wet niet door ons voltrokken dient te worden. Christenen volgen Jezus en dienen hem ook te volgen in hoe hij
omgaat met zonde. Hoe Jezus met de veroordelende teksten omgaat is onder andere beschreven in Johannes 8. In het kort komt het neer op het volgende: Een vrouw is op heterdaad betrapt op ontucht waar de wet van Mozes de dood bij voorschrijft. De menigte wil de vrouw stenigen, Jezus geeft aan `wie zonder
zonde is, werpt de eerste steen`. Waardoor er niemand een steen gooit en de vrouw blijft leven. Jezus zegt dan ten slotte tegen haar `ga naar huis, en
zondig niet meer´. Dit geeft aan dat de rechtvaardigheid de dood als oordeel heeft, maar dat de voltrekking van het oordeel niet aan ons is. Bron:
http://www.scepticisme.nl/Christendom/Zondediedoodverdienen.htm

Het Christendom kent geen universele stellingen die opdragen de andersdenkende te vermoorden. Het Christendom leert Jezus te na te volgen, de andere wang toe
te keren en de ander te tolereren. Het doet echter niets af aan het oordeel van de wet waarvan de voltrekking niet aan ons toekomt.

Dat je God niet wil aanvaarden is jou keus, het is jammer dat je weinig respect voorJezus kan opbrengen. Jezus keert de andere wang toe en plaatst de wet in
context. Wees blij dat Christenen de Koran en Hadith niet volgen.

Gods zegen,

Ruben van den Bogaard
www.scepticisme.nl

 

Reactie:

Beste Ruben,

De God van Abraham (Jahweh) vind ik moreel verwerpelijk, zoals ik op meerdere plekken betoogd heb. Het is een God van wreedheid, (massa)moord, intolerantie, tirannie, discriminatie, seksisme, homohaat, slavernij en sadisme. Het gehele Oude Testament is van dergelijke verwerpelijk passages doordrongen, vooral de Thora, de Wet. Joden worden geacht zich aan deze, door God gegeven, wetten te houden. Gelukkig doen de meesten dat niet meer; het bloedbad zou niet te overzien zijn. Dit maakt de teksten, en daarmee God, echter niet minder verwerpelijk

Jezus was een Jood en leefde volgens de Joodse Wet. Ook Jezus onderschrijft dus deze verwerpelijke wetten. Wie Jezus wil volgen, zal daarom ook de Wet moeten volgen. Hij benadrukt zelf meerdere malen expliciet dat de Wet blijft gelden en dat hij haar zeker niet afgeschaft heeft:

"Denk niet dat ik [Jezus] gekomen ben om de Wet [Thora] of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan." (Mat. 5:17-19)

"Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt." (Luc. 16:17)


Het verhaal van Jezus en de overspelige vrouw (Joh. 7:53-8:11) is een prachtig en beroemd verhaal, maar heeft hoogst waarschijnlijk niet tot het originele evangelie behoord. Het verhaal komt in de oudste manuscripten namelijk niet voor en de schrijfstijl is significant verschillend van de rest van het evangelie, waardoor zo goed als alle experts het over eens zijn dat het een latere toevoeging is (zie o.a. "The New Testament" van Bart D. Ehrman, 3e editie, Oxford University Press, 2004). Sommige Bijbelvertalingen geven dit overigens ook aan.

Daarnaast is het überhaupt de vraag hoe goed de evangeliën de woorden van de historische Jezus weergeven. Ze zijn decennia lang mondeling overgedragen, opgeschreven door onbekende auteurs die geen ooggetuigen waren en een theologische boodschap wilden verkopen. Het is dan ook niet vreemd dat ze op veel plekken verschillen en elkaar soms zelfs tegenspreken. Dit alles maakt de evangeliën op z'n zachts uitgedrukt niet de meest betrouwbare bron voor Jezus' woorden.

Als christenen Gods Wet negeren, kent het christendom inderdaad geen universele stellingen die opdragen andersdenkenden te vermoorden. Overigens kent het christendom wel iets wat daar in de buurt komt. Alleen als je christen bent, kom je immers in de hemel; alle andersdenkenden zullen eeuwig gemarteld worden in de hel.

Wat betreft de tolerantie jegens andersdenkenden doen christenen het gemiddeld echt niet beter dan atheïsten. De afkeuring van, en soms zelfs haat jegens, bijvoorbeeld homoseksuelen doet eerder het tegendeel denken. Mensen hoeven noch de Koran, noch de Thora, noch het Nieuwe Testament te volgen om op humane wijze met elkaar om te gaan. Inlevingsvermogen en gezond verstand zijn hier ook voldoende voor, en daar zijn gelukkig alle gezonde mensen mee begiftigd.

Tot slot is het niet zo dat ik God niet wil aanvaarden; een wezen dat niet bestaat is immers niet af te wijzen. Het is ook niet zo dat ik Jezus niet respecteer. Bepaalde dingen die de evangeliën aan hem toeschrijven bewonder ik, andere verwerp ik. Op eenzelfde manier kijk ik naar ieders morele opvattingen. Onderzoek alles, maar behoud alleen het goede!

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 78 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

James RandiJames Randi, Amerikaanse goochelaar, skepticus en bestrijder van pseudo-wetenschap (inclusief homeopathie) van Canadese afkomst.

Citaat

If you talk to God, you are praying; if God talks to you, you have schizophrenia.

~ Thomas Szasz

Ruben van den Bogaard schreef op 21 oktober 2006:

Geachte heer Klink,

Beste heer Klink, het is opvallend dat je door wat voor omstandigheden dan ook je zo afzet van de God van Abraham. Het valt me op dat je het Christendom en
Jezus beschuldigd van het aanzetten van geweld doordat de wet nog geldig is. Ik ben het er mee eens dat de wet nog geldig is, echter volgen Christenen, Jezus
van Nazareth. Jezus leert dat het oordeel van de wet niet door ons voltrokken dient te worden. Christenen volgen Jezus en dienen hem ook te volgen in hoe hij
omgaat met zonde. Hoe Jezus met de veroordelende teksten omgaat is onder andere beschreven in Johannes 8. In het kort komt het neer op het volgende: Een vrouw is op heterdaad betrapt op ontucht waar de wet van Mozes de dood bij voorschrijft. De menigte wil de vrouw stenigen, Jezus geeft aan `wie zonder
zonde is, werpt de eerste steen`. Waardoor er niemand een steen gooit en de vrouw blijft leven. Jezus zegt dan ten slotte tegen haar `ga naar huis, en
zondig niet meer´. Dit geeft aan dat de rechtvaardigheid de dood als oordeel heeft, maar dat de voltrekking van het oordeel niet aan ons is. Bron:
http://www.scepticisme.nl/Christendom/Zondediedoodverdienen.htm

Het Christendom kent geen universele stellingen die opdragen de andersdenkende te vermoorden. Het Christendom leert Jezus te na te volgen, de andere wang toe
te keren en de ander te tolereren. Het doet echter niets af aan het oordeel van de wet waarvan de voltrekking niet aan ons toekomt.

Dat je God niet wil aanvaarden is jou keus, het is jammer dat je weinig respect voorJezus kan opbrengen. Jezus keert de andere wang toe en plaatst de wet in
context. Wees blij dat Christenen de Koran en Hadith niet volgen.

Gods zegen,

Ruben van den Bogaard
www.scepticisme.nl

 

Reactie:

Beste Ruben,

De God van Abraham (Jahweh) vind ik moreel verwerpelijk, zoals ik op meerdere plekken betoogd heb. Het is een God van wreedheid, (massa)moord, intolerantie, tirannie, discriminatie, seksisme, homohaat, slavernij en sadisme. Het gehele Oude Testament is van dergelijke verwerpelijk passages doordrongen, vooral de Thora, de Wet. Joden worden geacht zich aan deze, door God gegeven, wetten te houden. Gelukkig doen de meesten dat niet meer; het bloedbad zou niet te overzien zijn. Dit maakt de teksten, en daarmee God, echter niet minder verwerpelijk

Jezus was een Jood en leefde volgens de Joodse Wet. Ook Jezus onderschrijft dus deze verwerpelijke wetten. Wie Jezus wil volgen, zal daarom ook de Wet moeten volgen. Hij benadrukt zelf meerdere malen expliciet dat de Wet blijft gelden en dat hij haar zeker niet afgeschaft heeft:

"Denk niet dat ik [Jezus] gekomen ben om de Wet [Thora] of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan." (Mat. 5:17-19)

"Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt." (Luc. 16:17)


Het verhaal van Jezus en de overspelige vrouw (Joh. 7:53-8:11) is een prachtig en beroemd verhaal, maar heeft hoogst waarschijnlijk niet tot het originele evangelie behoord. Het verhaal komt in de oudste manuscripten namelijk niet voor en de schrijfstijl is significant verschillend van de rest van het evangelie, waardoor zo goed als alle experts het over eens zijn dat het een latere toevoeging is (zie o.a. "The New Testament" van Bart D. Ehrman, 3e editie, Oxford University Press, 2004). Sommige Bijbelvertalingen geven dit overigens ook aan.

Daarnaast is het überhaupt de vraag hoe goed de evangeliën de woorden van de historische Jezus weergeven. Ze zijn decennia lang mondeling overgedragen, opgeschreven door onbekende auteurs die geen ooggetuigen waren en een theologische boodschap wilden verkopen. Het is dan ook niet vreemd dat ze op veel plekken verschillen en elkaar soms zelfs tegenspreken. Dit alles maakt de evangeliën op z'n zachts uitgedrukt niet de meest betrouwbare bron voor Jezus' woorden.

Als christenen Gods Wet negeren, kent het christendom inderdaad geen universele stellingen die opdragen andersdenkenden te vermoorden. Overigens kent het christendom wel iets wat daar in de buurt komt. Alleen als je christen bent, kom je immers in de hemel; alle andersdenkenden zullen eeuwig gemarteld worden in de hel.

Wat betreft de tolerantie jegens andersdenkenden doen christenen het gemiddeld echt niet beter dan atheïsten. De afkeuring van, en soms zelfs haat jegens, bijvoorbeeld homoseksuelen doet eerder het tegendeel denken. Mensen hoeven noch de Koran, noch de Thora, noch het Nieuwe Testament te volgen om op humane wijze met elkaar om te gaan. Inlevingsvermogen en gezond verstand zijn hier ook voldoende voor, en daar zijn gelukkig alle gezonde mensen mee begiftigd.

Tot slot is het niet zo dat ik God niet wil aanvaarden; een wezen dat niet bestaat is immers niet af te wijzen. Het is ook niet zo dat ik Jezus niet respecteer. Bepaalde dingen die de evangeliën aan hem toeschrijven bewonder ik, andere verwerp ik. Op eenzelfde manier kijk ik naar ieders morele opvattingen. Onderzoek alles, maar behoud alleen het goede!

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Wie zijn er online?

We hebben 78 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

James RandiJames Randi, Amerikaanse goochelaar, skepticus en bestrijder van pseudo-wetenschap (inclusief homeopathie) van Canadese afkomst.

Citaat

If you talk to God, you are praying; if God talks to you, you have schizophrenia.

~ Thomas Szasz