W. Postma schreef op 14 maart 2019:

Beste heer Klink,

Door de website Geloof &Wetenschap kwam ik op uw website uit.

Ik klikte een willekeurig documentje open, dat was “De vraag die creationisten altijd ontwijken”  Ik heb het globaal gelezen, maar omdat het totaal niet boeiend was ging ik over tot hapsnap wat zinnen lezen. Wat mij opvalt is dat alle vragen die u zou willen stellen, omgekeerd kunnen worden in vragen die “de Atheïst” zou ‘moeten’ beantwoorden. Dan zal die ook vaak zeggen: je stelt de verkeerde vraag of iets dergelijks. Al-met-al zwakke redeneringen. Hou me te goede: ook ik ben van mening dat er geen verkeerde vragen zijn, maar als je wetenschap wil bedrijven, dan moet de vraag niet iets van een vooraf ingenomen standpunt sturend in zich dragen.

De Evolutietheorie is precies wat het aangeeft: een theorie

Een theorie die niet voor 100% onderbouwd kan worden, omdat bewijs niet te leveren is.

Alle zogenaamde bewijzen die te maken hebben met datering, berusten op een menselijke theorie of gedachte daarover. Iedereen weet dat de koolstofverval detecteringsmethode niet 100% correcte antwoorden geeft omdat bijvoorbeeld temperatuur daar invloed op heeft.

Alle argumenten die u in dat document noemt, zijn net zoveel aanname van zogenaamde feiten en even waar als de duiding ervan door creationisten. Dat daarbij niet alles klip en klaar te bewijzen valt, geldt voor beide standpunten.

Ik heb nog nooit een aannemelijk verhaal gehoord over het ontstaan van alles wat in het heelal aanwezig is (of zal zijn) van enige wetenschappelijke richting, buiten de argumenten die mensen die enige vorm van geloof hebben in een God/goden/godheid m/v zouden kunnen geven als ze dat wetenschappelijk benaderen en uit kunnen leggen.

De atheïstische oerknal gaat uit van iets stoffelijks, want iets wat niet is kan niet uit elkaar knallen en dan stoffelijk worden. Wat dus nodig is, is de stap ervoor!

Griekse en andere nog oudere filosofen kwamen al uit op een beginpunt dat wij ‘God’ noemen. God is dan ook slechts een containerbegrip voor datgene dat wij als begin van alles aanduiden uit welke religie dan ook.

Alle religies en alle theorieën zouden de vraag moeten stellen, ook aan hun eigen (geloofs)overtuigingen, wat was er voor het stoffelijke. Als iedereen op de wereld er op zijn minst uitkomt dat er IETS onstoffelijks of intelligents moet zijn geweest. Wat is dan het bezwaar om met z’n allen af te spreken dat wij dat GOD noemen.

Vanuit GOD, kan iedereen zijn/haar eigen theoretisch verhaal houden en daarop stoelen.

Alle theorieën en die religieuze verhalen die dan in verschillende religiegebouwen samengebracht worden zouden onderwerp van wetenschappelijk onderzoek moeten, kunnen zijn. Dat lijkt mij alleen mogelijk als iedereen daar op een volwassen, wetenschappelijke manier mee om gaat. Daar is lef en durf voor nodig.

Ik kwam uit op één God(heid) die Almachtig is.

(Er kunnen geen twee almachtigen bestaan, want dan zijn ze het niet. Het woord almachtigen staat dan ook niet in een woordenboek)

Ik kan slechts geloven in één God(heid) die synoniem is voor de hiervoor aangeduide GOD.

Voor mij is dat geen verzinsel, maar één die zich aan Zijn schepselen bekend gemaakt heeft, degene die jij nu afwijst: JHWH de God van joden en christenen. Dat maakt de Bijbel geen goddelijk boek, maar wel een verzameling boeken over God en hoe hij e.e.a. aan ons kenbaar gemaakt heeft zodat we enigszins iets van Hem en het heelal ed. kunnen begrijpen.

Uit je laatste stukjes op de website Wetenschap&Geloof maak ik op dat er veel niet klopt bij de gebruikelijke uitleg van de Bijbel. Dát ben ik met je eens; er zit een verkeerde theorie/aanname in de “Goddelijke”status van met name het Nieuwe Testament waarbij ik vooral op de brieven van Apostel Paulus en anderen duidt. De Schrift is volgens zijn eigen schrijven alleen de Tenach. Zo sprak Jezus Christus ook over “De Schrift” in die zin én dat alles wat er over Hem geschreven staat in/door Hem volbracht werd.

Doe er je voordeel mee!

Vriendelijke groet,

W. Postma

 

Reactie:

Beste W. Postma,

Misschien had u mijn stuk over de vraag die creationisten altijd ontwijken even goed moeten lezen, want daarin doe ik namelijk al wat u vraagt, aan de hand van overgangsvormen. Ik verwijs daarbij naar een artikel waarin nog veel meer toetsbare voorspellingen staan die gemeenschappelijke afstamming zouden kunnen weerleggen, maar wat nog nooit gebeurd is. In mijn stuk over wonderen geef ik aan dat wonderverhalen overtuigend kunnen zijn als ze berusten op goede evidentie. Dat is echter nooit het geval. Ik geef dus aan wat mij zou overtuigen van mijn ongelijk, zoals een wonder uit Bijbelse tijden (God die spreekt door een wolk- of vuurkolom, een gespleten zee, water in wijn, lopen over water enz.) waarvoor overtuigende evidentie is.

Verder laat u in uw reactie blijken een aantal wetenschappelijke woorden en concepten niet te begrijpen. Ik zou u daarom willen aanraden u even te verdiepen in wat wetenschappers verstaan onder een theorie, in hoe radiometrische datering werkt en wat de oerknal inhoudt. We weten niet wat er voor de oerknal was, en of dat überhaupt wel een zinnige vraag is (zie verder hier). Niets wijst erop dat dit iets onstoffelijks zou moeten zijn, laat staan een specifieke god, zoals de joods-christelijke Jahweh. Wat Jezus precies onder 'de Schrift' heeft verstaan, weten we niet zeker. Vermoedelijk wat dat een versie van de Torah en een aantal profeten en geschriften. De huidige canon van de Tenach bestond toen nog niet, en verschillende groepen joden (en later vroegere christenen) hadden verschillende verzamelingen boeken die zij als canoniek beschouwden. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

 

Wie zijn er online?

We hebben 78 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Peter SingerPeter Singer, filosoof en hoogleraar bioethiek aan de Princeton University.

Citaat

Waarom zou ik bang zijn voor de tijd dat ik er niet meer ben? Ik ben toch ook niet bang voor de tijd dat ik er nog niet was?

~ Lucretius

W. Postma schreef op 14 maart 2019:

Beste heer Klink,

Door de website Geloof &Wetenschap kwam ik op uw website uit.

Ik klikte een willekeurig documentje open, dat was “De vraag die creationisten altijd ontwijken”  Ik heb het globaal gelezen, maar omdat het totaal niet boeiend was ging ik over tot hapsnap wat zinnen lezen. Wat mij opvalt is dat alle vragen die u zou willen stellen, omgekeerd kunnen worden in vragen die “de Atheïst” zou ‘moeten’ beantwoorden. Dan zal die ook vaak zeggen: je stelt de verkeerde vraag of iets dergelijks. Al-met-al zwakke redeneringen. Hou me te goede: ook ik ben van mening dat er geen verkeerde vragen zijn, maar als je wetenschap wil bedrijven, dan moet de vraag niet iets van een vooraf ingenomen standpunt sturend in zich dragen.

De Evolutietheorie is precies wat het aangeeft: een theorie

Een theorie die niet voor 100% onderbouwd kan worden, omdat bewijs niet te leveren is.

Alle zogenaamde bewijzen die te maken hebben met datering, berusten op een menselijke theorie of gedachte daarover. Iedereen weet dat de koolstofverval detecteringsmethode niet 100% correcte antwoorden geeft omdat bijvoorbeeld temperatuur daar invloed op heeft.

Alle argumenten die u in dat document noemt, zijn net zoveel aanname van zogenaamde feiten en even waar als de duiding ervan door creationisten. Dat daarbij niet alles klip en klaar te bewijzen valt, geldt voor beide standpunten.

Ik heb nog nooit een aannemelijk verhaal gehoord over het ontstaan van alles wat in het heelal aanwezig is (of zal zijn) van enige wetenschappelijke richting, buiten de argumenten die mensen die enige vorm van geloof hebben in een God/goden/godheid m/v zouden kunnen geven als ze dat wetenschappelijk benaderen en uit kunnen leggen.

De atheïstische oerknal gaat uit van iets stoffelijks, want iets wat niet is kan niet uit elkaar knallen en dan stoffelijk worden. Wat dus nodig is, is de stap ervoor!

Griekse en andere nog oudere filosofen kwamen al uit op een beginpunt dat wij ‘God’ noemen. God is dan ook slechts een containerbegrip voor datgene dat wij als begin van alles aanduiden uit welke religie dan ook.

Alle religies en alle theorieën zouden de vraag moeten stellen, ook aan hun eigen (geloofs)overtuigingen, wat was er voor het stoffelijke. Als iedereen op de wereld er op zijn minst uitkomt dat er IETS onstoffelijks of intelligents moet zijn geweest. Wat is dan het bezwaar om met z’n allen af te spreken dat wij dat GOD noemen.

Vanuit GOD, kan iedereen zijn/haar eigen theoretisch verhaal houden en daarop stoelen.

Alle theorieën en die religieuze verhalen die dan in verschillende religiegebouwen samengebracht worden zouden onderwerp van wetenschappelijk onderzoek moeten, kunnen zijn. Dat lijkt mij alleen mogelijk als iedereen daar op een volwassen, wetenschappelijke manier mee om gaat. Daar is lef en durf voor nodig.

Ik kwam uit op één God(heid) die Almachtig is.

(Er kunnen geen twee almachtigen bestaan, want dan zijn ze het niet. Het woord almachtigen staat dan ook niet in een woordenboek)

Ik kan slechts geloven in één God(heid) die synoniem is voor de hiervoor aangeduide GOD.

Voor mij is dat geen verzinsel, maar één die zich aan Zijn schepselen bekend gemaakt heeft, degene die jij nu afwijst: JHWH de God van joden en christenen. Dat maakt de Bijbel geen goddelijk boek, maar wel een verzameling boeken over God en hoe hij e.e.a. aan ons kenbaar gemaakt heeft zodat we enigszins iets van Hem en het heelal ed. kunnen begrijpen.

Uit je laatste stukjes op de website Wetenschap&Geloof maak ik op dat er veel niet klopt bij de gebruikelijke uitleg van de Bijbel. Dát ben ik met je eens; er zit een verkeerde theorie/aanname in de “Goddelijke”status van met name het Nieuwe Testament waarbij ik vooral op de brieven van Apostel Paulus en anderen duidt. De Schrift is volgens zijn eigen schrijven alleen de Tenach. Zo sprak Jezus Christus ook over “De Schrift” in die zin én dat alles wat er over Hem geschreven staat in/door Hem volbracht werd.

Doe er je voordeel mee!

Vriendelijke groet,

W. Postma

 

Reactie:

Beste W. Postma,

Misschien had u mijn stuk over de vraag die creationisten altijd ontwijken even goed moeten lezen, want daarin doe ik namelijk al wat u vraagt, aan de hand van overgangsvormen. Ik verwijs daarbij naar een artikel waarin nog veel meer toetsbare voorspellingen staan die gemeenschappelijke afstamming zouden kunnen weerleggen, maar wat nog nooit gebeurd is. In mijn stuk over wonderen geef ik aan dat wonderverhalen overtuigend kunnen zijn als ze berusten op goede evidentie. Dat is echter nooit het geval. Ik geef dus aan wat mij zou overtuigen van mijn ongelijk, zoals een wonder uit Bijbelse tijden (God die spreekt door een wolk- of vuurkolom, een gespleten zee, water in wijn, lopen over water enz.) waarvoor overtuigende evidentie is.

Verder laat u in uw reactie blijken een aantal wetenschappelijke woorden en concepten niet te begrijpen. Ik zou u daarom willen aanraden u even te verdiepen in wat wetenschappers verstaan onder een theorie, in hoe radiometrische datering werkt en wat de oerknal inhoudt. We weten niet wat er voor de oerknal was, en of dat überhaupt wel een zinnige vraag is (zie verder hier). Niets wijst erop dat dit iets onstoffelijks zou moeten zijn, laat staan een specifieke god, zoals de joods-christelijke Jahweh. Wat Jezus precies onder 'de Schrift' heeft verstaan, weten we niet zeker. Vermoedelijk wat dat een versie van de Torah en een aantal profeten en geschriften. De huidige canon van de Tenach bestond toen nog niet, en verschillende groepen joden (en later vroegere christenen) hadden verschillende verzamelingen boeken die zij als canoniek beschouwden. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 78 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Peter SingerPeter Singer, filosoof en hoogleraar bioethiek aan de Princeton University.

Citaat

Waarom zou ik bang zijn voor de tijd dat ik er niet meer ben? Ik ben toch ook niet bang voor de tijd dat ik er nog niet was?

~ Lucretius