A.P. schreef op 22 december 2016:

Beste Bart,

Ik ben het totaal niet eens met uw vertalingen en bewijzen om aan te tonen dat Jesaja 53 niet over de Zaligmaker gaat. Ik kwam dit artikel tegen omdat ik een exegese over dit onderwerp voor mij opleiding! Ik was wat aan het snuffelen en kwam toen dit artikel tegen. Ik wil u graag duidelijk maken dat het 100 procent over de Heere Jezus gaat! Ik heb de Statenvertaling met kanttekeningen erbij gepakt.

Commentaar:
Vers 2: "Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren."

Vlak voor deze passages staat zelf: "zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens" (Jes. 52:14). Er staat nergens in het NT dat Jezus zo onaantrekkelijk was zoals hier wordt beschreven, laat staan "gruwelijk" en "onmenselijk". Dit zou natuurlijk ook vreemd zijn voor de mensgeworden God, die ook nog eens vele volgelingen had (volgens de evangeliën). Wanneer Jezus in films of tekeningen afgebeeld wordt, ziet hij er ook altijd uit als een normale man. Dit vers kan dus niet op Jezus slaan.

Met uw reactie hierboven ben ik het totaal niet eens! In de kanttekeningen staat zelfs en dat kunt u nalezen bij Jes 52:14
Velen hebben zich verwonderd over zijn lijden. Met zijn verdorven gedaante word bedoeld hoe hij eruit zag na de geselingen, doornenkroon en de kruisiging. Ook zegt u dat dit Jezus niet kan zijn omdat Hij in een film of op een tekening er zo mooi uitziet en dat het dus niet over Jezus kan gaan. Wie van deze illustrators heeft Jezus zelf met zijn eigen ogen gezien? Niemand die in deze tijd leeft. Dus het is een slecht argument om het alleen hier op te baseren.

Met de vertaling van vers 4 ben ik het ook niet eens!
"Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd."

Hier wordt wederom gesproken over "ziekten" (choliy), die Jezus dus niet had. Ook werd Jezus niet door God geslagen en vernedert, maar door de Romeinen. Het meest waarschijnlijke is wederom dat hier (een vertegenwoordiger van) het volk Israël bedoeld wordt omdat er veel vaker op die manier over het joodse volk gesproken wordt in het OT.

Het klopt dat Jezus geen ziekten had, maar in dit gedeelte gaat het niet over Jezus'ziekten zelf maar Hij heeft die OP Zich genomen. Het zijn de zonden/ziekten van ons boze hart! Hij is voor ons gestorven om die 'ziektes' van onz weg te nemen.

Ik kan zo doorgaan met alle verzen te behandelen, als u dit wil dan kunt u met mij contact opnemen via dit e-mailadres!

Hartelijke groet!

 

Reactie:

Beste A.P.,

In mijn stuk over de 'profetie' in Jesaja 53 geef ik geen eigen vertaling, maar beroep ik me op de Nieuwe Bijbelvertaling en de Statenvertaling. U stelt dat de beschrijving van 53:2 en 52:14 slaat op Jezus na zijn geseling en kruisiging, maar dat staat niet in de tekst, dat is uw eigen interpretatie. Er staat ook niet dat zijn aanblik gruwelijk en onmenselijk werd (door zijn martelingen).

Ik zeg niet dat deze tekst niet op Jezus kan slaan omdat hij "in een film of op een tekening er zo mooi uitziet", maar om aan te geven dat Jezus in de kunstgeschiedenis nooit is opgevat als een lelijke man. Geen enkele NT-tekst geeft hier ook aanleiding toe. Daarom is er geen reden om te denken dat de beschrijving uit Jesaja als een lelijke man op Jezus slaat.  

Ook voor uw uitleg dat vers 4 gaat over de zonden van de mensheid die Jezus op zich genomen zou hebben, geeft u verder geen enkel bewijs. Het staat simpelweg niet in de tekst zelf, maar is een latere (christelijke) interpretatie van deze tekst. U meent dat u nog wel even zo kan doorgaan, maar dan moet u wel met argumenten komen en u beroepen wat er in de tekst zelf staat, niet wat christelijke lezers daar eeuwen later bij hebben ingevuld!.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 40 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Dirk VerhofstadtDirk Verhofstadt, schrijver, auteur van o.a. Pius XII en de Vernietiging van de Joden.

Citaat

To surrender to ignorance and call it God has always been premature, and it remains premature today.

~ Isaac Asimov

A.P. schreef op 22 december 2016:

Beste Bart,

Ik ben het totaal niet eens met uw vertalingen en bewijzen om aan te tonen dat Jesaja 53 niet over de Zaligmaker gaat. Ik kwam dit artikel tegen omdat ik een exegese over dit onderwerp voor mij opleiding! Ik was wat aan het snuffelen en kwam toen dit artikel tegen. Ik wil u graag duidelijk maken dat het 100 procent over de Heere Jezus gaat! Ik heb de Statenvertaling met kanttekeningen erbij gepakt.

Commentaar:
Vers 2: "Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren."

Vlak voor deze passages staat zelf: "zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens" (Jes. 52:14). Er staat nergens in het NT dat Jezus zo onaantrekkelijk was zoals hier wordt beschreven, laat staan "gruwelijk" en "onmenselijk". Dit zou natuurlijk ook vreemd zijn voor de mensgeworden God, die ook nog eens vele volgelingen had (volgens de evangeliën). Wanneer Jezus in films of tekeningen afgebeeld wordt, ziet hij er ook altijd uit als een normale man. Dit vers kan dus niet op Jezus slaan.

Met uw reactie hierboven ben ik het totaal niet eens! In de kanttekeningen staat zelfs en dat kunt u nalezen bij Jes 52:14
Velen hebben zich verwonderd over zijn lijden. Met zijn verdorven gedaante word bedoeld hoe hij eruit zag na de geselingen, doornenkroon en de kruisiging. Ook zegt u dat dit Jezus niet kan zijn omdat Hij in een film of op een tekening er zo mooi uitziet en dat het dus niet over Jezus kan gaan. Wie van deze illustrators heeft Jezus zelf met zijn eigen ogen gezien? Niemand die in deze tijd leeft. Dus het is een slecht argument om het alleen hier op te baseren.

Met de vertaling van vers 4 ben ik het ook niet eens!
"Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd."

Hier wordt wederom gesproken over "ziekten" (choliy), die Jezus dus niet had. Ook werd Jezus niet door God geslagen en vernedert, maar door de Romeinen. Het meest waarschijnlijke is wederom dat hier (een vertegenwoordiger van) het volk Israël bedoeld wordt omdat er veel vaker op die manier over het joodse volk gesproken wordt in het OT.

Het klopt dat Jezus geen ziekten had, maar in dit gedeelte gaat het niet over Jezus'ziekten zelf maar Hij heeft die OP Zich genomen. Het zijn de zonden/ziekten van ons boze hart! Hij is voor ons gestorven om die 'ziektes' van onz weg te nemen.

Ik kan zo doorgaan met alle verzen te behandelen, als u dit wil dan kunt u met mij contact opnemen via dit e-mailadres!

Hartelijke groet!

 

Reactie:

Beste A.P.,

In mijn stuk over de 'profetie' in Jesaja 53 geef ik geen eigen vertaling, maar beroep ik me op de Nieuwe Bijbelvertaling en de Statenvertaling. U stelt dat de beschrijving van 53:2 en 52:14 slaat op Jezus na zijn geseling en kruisiging, maar dat staat niet in de tekst, dat is uw eigen interpretatie. Er staat ook niet dat zijn aanblik gruwelijk en onmenselijk werd (door zijn martelingen).

Ik zeg niet dat deze tekst niet op Jezus kan slaan omdat hij "in een film of op een tekening er zo mooi uitziet", maar om aan te geven dat Jezus in de kunstgeschiedenis nooit is opgevat als een lelijke man. Geen enkele NT-tekst geeft hier ook aanleiding toe. Daarom is er geen reden om te denken dat de beschrijving uit Jesaja als een lelijke man op Jezus slaat.  

Ook voor uw uitleg dat vers 4 gaat over de zonden van de mensheid die Jezus op zich genomen zou hebben, geeft u verder geen enkel bewijs. Het staat simpelweg niet in de tekst zelf, maar is een latere (christelijke) interpretatie van deze tekst. U meent dat u nog wel even zo kan doorgaan, maar dan moet u wel met argumenten komen en u beroepen wat er in de tekst zelf staat, niet wat christelijke lezers daar eeuwen later bij hebben ingevuld!.

Met vriendelijke groet,

Bart Klink

Wie zijn er online?

We hebben 40 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Dirk VerhofstadtDirk Verhofstadt, schrijver, auteur van o.a. Pius XII en de Vernietiging van de Joden.

Citaat

To surrender to ignorance and call it God has always been premature, and it remains premature today.

~ Isaac Asimov