Theo Baal man schreef op 9 september 2012:

Waarde heer Klink,

U geloofd niet in God? Wel ik ook niet! Waarom niet? Omdat in het woordje "Ik geloof"twijfel huist. Daarom zeg ik niet ik geloof in God, maar zeg "Ik weet zeker dat Hij is" Ik weet met de zekerheid en eenvoud van een kind. Een kind die dagelijks Zijn toegebogen warmte voelt, die de stem van de Vader iedere dag hoort, die Zijn oneindige liefde ervaart en die leeft en speelt in de Tijd en die weet dat na dit korte leven de Vader met een glimlach op hem wacht. Een simpel kind die met zijn kinderlijke wijsheid de zin van het leven weet en het Grote Doel (zie "Het Grote Doel" Th.G.Baalman Argusoog)Een kind in wiens oor de stem van Jezus klinkt die zegt "Gij zult niemand op aarde uw vader noemen, want Een is uw vader, de Vader die in de hemel woont" Jezus die ons leerde bidden tot de Vader in het "Onze Vader"
Vele woorden kunnen worden gebruikt en boeken vol geschreven die opgestapeld de hoogte van de Hymalaja evenaren, maar de enige en echte waarheid is terug te voeren in het simpele feit dat wij een Vader in de hemel hebben.Een Vader die ons net als een aardse vader hier op aarde op een leer en proefschool plaatste.Een school met een oneindig aantal en soorten tegenstellingen waarvan de belangrijkste is de tegen stellingen Goed en Kwaad. Zoals het een goede school betaamd zijn de lessen om te leren van een grote verscheidenheid. Geen vader zend zijn kind op een school waar maar één vak wordt onderwezen en waar maar één leerboek in gebruik is. Hij staat zelfs toe dat naast het goede het kwade is opdat wij met onze vrije wil daar uit kunnen kiezen. De logica gebiedt dat wanneer er alleen maar het goede, het edele, het zuivere, het rechte en volmaakte is, wij dan geen keuze kunnen maken. Hoe zouden wij anders kunnen groeien en leren gehoorzaam te zijn aan alle geboden die ons geleerd worden op en na te volgen en het kwaad af te wijzen? Daarom staat God ook toe dat het kwaad,onrecht,goddeloosheid enz in deze wereld bestaat.Zou Hij dat in Zijn almacht uit de wereld wegnemen, dan was leerschool aarde nutteloos.Hebben wij in gehoorzaamheid goed geleerd en onze talenten ontwikkeld, dan zegt de Vader "Kom weer terug naar het vaderhuis,dan zal Ik je een positie of baan geven in Mijn koninkrijk der hemelen. het onpeilbare heelal om mee te werken dat Koninkrijk verder op en uit de bouwen en niet in eeuwig zalig nietsdoen gekleed in een wit kleed doelloos rond te zweven.
Dat is mijn simpele waarheid en mijn zeker weten!

Groeten

Theo

en op 10 september 2012:

Mijne Heren

Het is een misvatting aan te nemen dat een atheist geen geloof heeft. Dat heeft hij wel. Zijn geloof is het grote Niets met de profeten Tijd en Toeval en de vrucht van hun geloof is het IETS. Het iets wat nu is in alles wat is,omringt en bestaat,en een onweerlegbaar bewijs is dat uit niets iets geboren kan worden. Dat dit iets zich zelf reproduceerd en zo het iets in stand houdt.
Als dat er niet was dan was de schepping van het iets uit het niets gedoemd om te verdwijnen weer in het grote Niets. Alles is dus te verklaren als komend uit het niets. Maar nu daagt er een probleem. En dat is het ZAAD dat mens en dier uitstort. Want indien er ooit iets zo kunnen ontstaan uit het niets, dan is toch ook dat zaad niet nodig? Hoe zit dat waarde atheist?

Vriendelike groeten

THEO

 

Reactie:

Beste Theo Baalman,

“Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.” (1 Kor. 13:11). Bij het volwassen worden hoort het inzicht dat de kinderlijke zekerheden tekortschieten om de complexe wereld waarin wij leven te begrijpen en daarnaar te handelen. Het zijn juist deze kinderlijke zekerheden die mensen in staat stelt blind te worden voor de opvattingen van anderen, wat gemakkelijk leidt tot fundamentalistische ideeën en evenredig handelen, met alle gevaren van dien. Een weldenkend en verstandig mens is bescheiden genoeg om in te zien dat hij niet onfeilbaar is, dat hij nooit iets met absolute zekerheid kan weten en bereid moet zijn zijn opvattingen aan te passen als dat nodig is. De zekerheid die u zegt te hebben, is ongetwijfeld prettig voor de gemoedsrust, maar is een illusie voor wie kritisch naar zijn eigen overtuigingen en vermogens durft te kijken.

Waarom het probleem van het lijden in de wereld een sterk argument tegen het bestaan van God blijft en uw tegenwerpingen niet overtuigend zijn, heb ik uitgebreid betoogd in dit stuk. Uw verhaal over iets, niets en zaad kan ik moeilijk volgen. Dat ons universum begonnen is uit het niets, is een mogelijke natuurkundige verklaring voor het ontstaan van het universum. Dit heeft evenwel niets te maken met het zaad dat sommige dieren en planten gebruiken om zich voort te planten.

Met vriendelijke groet

Bart Klink

 

Wie zijn er online?

We hebben 57 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Michel OnfrayMichel Onfray, Franse filosoof.

Citaat

If you have a faith, it is statistically overwhelmingly likely that it is the same faith as your parents and grandparents had. No doubt soaring cathedrals, stirring music, moving stories and parables, help a bit. But by far the most important variable determining your religion is the accident of birth. The convictions that you so passionately believe would have been a completely different, and largely contradictory, set of convictions, if only you had happened to be born in a different place. Epidemiology, not evidence.

~ Richard Dawkins

Theo Baal man schreef op 9 september 2012:

Waarde heer Klink,

U geloofd niet in God? Wel ik ook niet! Waarom niet? Omdat in het woordje "Ik geloof"twijfel huist. Daarom zeg ik niet ik geloof in God, maar zeg "Ik weet zeker dat Hij is" Ik weet met de zekerheid en eenvoud van een kind. Een kind die dagelijks Zijn toegebogen warmte voelt, die de stem van de Vader iedere dag hoort, die Zijn oneindige liefde ervaart en die leeft en speelt in de Tijd en die weet dat na dit korte leven de Vader met een glimlach op hem wacht. Een simpel kind die met zijn kinderlijke wijsheid de zin van het leven weet en het Grote Doel (zie "Het Grote Doel" Th.G.Baalman Argusoog)Een kind in wiens oor de stem van Jezus klinkt die zegt "Gij zult niemand op aarde uw vader noemen, want Een is uw vader, de Vader die in de hemel woont" Jezus die ons leerde bidden tot de Vader in het "Onze Vader"
Vele woorden kunnen worden gebruikt en boeken vol geschreven die opgestapeld de hoogte van de Hymalaja evenaren, maar de enige en echte waarheid is terug te voeren in het simpele feit dat wij een Vader in de hemel hebben.Een Vader die ons net als een aardse vader hier op aarde op een leer en proefschool plaatste.Een school met een oneindig aantal en soorten tegenstellingen waarvan de belangrijkste is de tegen stellingen Goed en Kwaad. Zoals het een goede school betaamd zijn de lessen om te leren van een grote verscheidenheid. Geen vader zend zijn kind op een school waar maar één vak wordt onderwezen en waar maar één leerboek in gebruik is. Hij staat zelfs toe dat naast het goede het kwade is opdat wij met onze vrije wil daar uit kunnen kiezen. De logica gebiedt dat wanneer er alleen maar het goede, het edele, het zuivere, het rechte en volmaakte is, wij dan geen keuze kunnen maken. Hoe zouden wij anders kunnen groeien en leren gehoorzaam te zijn aan alle geboden die ons geleerd worden op en na te volgen en het kwaad af te wijzen? Daarom staat God ook toe dat het kwaad,onrecht,goddeloosheid enz in deze wereld bestaat.Zou Hij dat in Zijn almacht uit de wereld wegnemen, dan was leerschool aarde nutteloos.Hebben wij in gehoorzaamheid goed geleerd en onze talenten ontwikkeld, dan zegt de Vader "Kom weer terug naar het vaderhuis,dan zal Ik je een positie of baan geven in Mijn koninkrijk der hemelen. het onpeilbare heelal om mee te werken dat Koninkrijk verder op en uit de bouwen en niet in eeuwig zalig nietsdoen gekleed in een wit kleed doelloos rond te zweven.
Dat is mijn simpele waarheid en mijn zeker weten!

Groeten

Theo

en op 10 september 2012:

Mijne Heren

Het is een misvatting aan te nemen dat een atheist geen geloof heeft. Dat heeft hij wel. Zijn geloof is het grote Niets met de profeten Tijd en Toeval en de vrucht van hun geloof is het IETS. Het iets wat nu is in alles wat is,omringt en bestaat,en een onweerlegbaar bewijs is dat uit niets iets geboren kan worden. Dat dit iets zich zelf reproduceerd en zo het iets in stand houdt.
Als dat er niet was dan was de schepping van het iets uit het niets gedoemd om te verdwijnen weer in het grote Niets. Alles is dus te verklaren als komend uit het niets. Maar nu daagt er een probleem. En dat is het ZAAD dat mens en dier uitstort. Want indien er ooit iets zo kunnen ontstaan uit het niets, dan is toch ook dat zaad niet nodig? Hoe zit dat waarde atheist?

Vriendelike groeten

THEO

 

Reactie:

Beste Theo Baalman,

“Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.” (1 Kor. 13:11). Bij het volwassen worden hoort het inzicht dat de kinderlijke zekerheden tekortschieten om de complexe wereld waarin wij leven te begrijpen en daarnaar te handelen. Het zijn juist deze kinderlijke zekerheden die mensen in staat stelt blind te worden voor de opvattingen van anderen, wat gemakkelijk leidt tot fundamentalistische ideeën en evenredig handelen, met alle gevaren van dien. Een weldenkend en verstandig mens is bescheiden genoeg om in te zien dat hij niet onfeilbaar is, dat hij nooit iets met absolute zekerheid kan weten en bereid moet zijn zijn opvattingen aan te passen als dat nodig is. De zekerheid die u zegt te hebben, is ongetwijfeld prettig voor de gemoedsrust, maar is een illusie voor wie kritisch naar zijn eigen overtuigingen en vermogens durft te kijken.

Waarom het probleem van het lijden in de wereld een sterk argument tegen het bestaan van God blijft en uw tegenwerpingen niet overtuigend zijn, heb ik uitgebreid betoogd in dit stuk. Uw verhaal over iets, niets en zaad kan ik moeilijk volgen. Dat ons universum begonnen is uit het niets, is een mogelijke natuurkundige verklaring voor het ontstaan van het universum. Dit heeft evenwel niets te maken met het zaad dat sommige dieren en planten gebruiken om zich voort te planten.

Met vriendelijke groet

Bart Klink

Wie zijn er online?

We hebben 57 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Michel OnfrayMichel Onfray, Franse filosoof.

Citaat

If you have a faith, it is statistically overwhelmingly likely that it is the same faith as your parents and grandparents had. No doubt soaring cathedrals, stirring music, moving stories and parables, help a bit. But by far the most important variable determining your religion is the accident of birth. The convictions that you so passionately believe would have been a completely different, and largely contradictory, set of convictions, if only you had happened to be born in a different place. Epidemiology, not evidence.

~ Richard Dawkins