Sharon schreef op 12 juli 2011:

Dag Bart,

- God is zo almachtig dat hij in zijn alwetendheid zijn almacht al heeft besloten. Zo groot is Hij.

- Vele goden zijn er (geweest), want satan wil op allerlei manieren God nadoen. De God, JAHWEH, de God van Israël, het volk wat althoos en nog wordt vervolgd om Hem. Echter Ik ben die Ik ben bestaat al van het begin en nog altijd. Hij is onveranderlijk, zijn beeld heeft geen beeld en kan dus ook geen beeld zijn van de mens. Zelfs wetenschap zegt dat we geboren zijn met het geloof in God, maar vaak door onze maatschappij/cultuur het geloof verliezen op den duur. We zijn gemaakt met een leegte die alleen God kan vullen.

- Evolutie en de theorie van het ontstaan der wereld op de wijze de evolutietheorie ons vertelt, is hypothetisch. Darwin heeft nooit bewijs gevonden dat de schepping zoals deze vandaag de dag is, is gemuteerd uit eencellig leven in miljarden jaren. Zelfs de evolutionisten zeggen dat hun theorie aan bewijs schort. De theorie is nog altijd gebouwd op veronderstellingen, en als je wel gelooft dat er empirisch bewijs is, moet je de zaak eens grondig onderzoeken. Ga naar de bibliotheek, lees alle boeken die je over de evolutietheorie kan vinden en je zult zien dat nog niks bewezen is. Maar veel mensen geloven erin, want dan willen ze liever dan geloven in een God. 

- Zoveel goden zijn er niet meer, de meeste natuurgodsdiensten zijn wel uitgeroeid. Jodendom, Christendom, Islam zijn de meest grote godsdiensten... gek dat ze allemaal gerelateerd zijn. Het jodendom is net als het christendom.

- Doorzoek natuur, geschiedenis, wetenschap en Bijbel en je zult Gods aanwezigheid zien. Dit alles ademt Zijn Plan.

- Het godsbeeld in de bijbel is niet veranderd. Jezus heeft dan wel met Zijn bloed een weg gemaakt naar de Vader, maar God is nog altijd zo rechtvaardig en strikt als in het OT. De wet blijft! Alleen de wet leert ons dat wij schuldig zijn, Gods genade nodig hebben en ons bestaan is het doel om Zijn liefde te ontvangen. En dat het geloof in God verandert, is voorspeld in Openbaringen: Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden op aarde. De afvalligheid van het christendom is al 2000 jaar geleden voorspeld. Wonderlijk heh dat dat ook gebeurt.

- In de Bijbel staan wetenschapsvoorbeelden die men niet wist in die tijd. Pas duizenden jaren later wist men bijvoorbeeld over onzichtbare bacteriën. Men snapte niet dat God Mozes opdroeg om uitwerpselen onder de grond te begraven, geen seks als je ongesteld bent en geen varkensvlees e.d. Deze voorschriften kunnen we nu wetenschappelijk onderbouwen, maar toen kon men dat absoluut niet weten! Zo ver was de wetenschap der mensheid niet. Wonderlijk dat er dan wel van deze voorschriften te vinden zijn! En als men spreekt over de wederkomst van Christus, zegt de Bijbel dat het dan zowel dag als nacht is, wonderlijk als je beseft dat we tot de middeleeuwen overtuigd waren van een platte aarde.

- Als God het product is van de menselijke geest, hoe kan de Bijbel zoveel wijsheden bevatten die de menselijk geest op dat moment gewoon niet kon weten? Dit is logisch inconsistent. De menselijk geest kan nooit instaat zijn geweest om deze wijsheden voor we de wijsheid maar hadden ontdekt op te hebben getekend. Onmogelijk.

- Het geloof in God - de zekerheid in mijn hart. Ik heb een tijd lang alles met verstand benaderd en geloven in God kon ik niet. Ik heb een tijd lang er niets van willen weten. Uiteindelijk kon ik geen atheist worden. Ik wilde wel, maar God liet mij niet los. Al die dingen in de Bijbel vond ik objectief gezien niet gek klinken. De Bijbel is het boek der boeken, en elke dag verbaas ik me wat je er in kunt lezen, of je het nu letterlijk neemt of niet. het ontstaan van de Bijbel is een wonder. Zoveel schrijvers die in zoveel jaren na elkaar zo een ontzettend samenhangend boek konden schrijven. Niets kan ik vinden wat tegenspreekt. Ik werd er stil van. Ik heb een studie gedaan in boekwetenschap en het is een magisch boek, laat dat een feit zijn, overlevering, ontstaan, verkoop, impact... geen filosofieboek kan daar aan tippen, ook geen Origin of Species. Op een gegeven moment gaan deze boeken mij zwaar vervelen, maar de Bijbel blijft een boek vol inspiratie en nieuwe dingen die je kunt ontdekken. Het houdt niet op! Op school had ik de hoogste cijfers voor filosofie. Ik vond het razend interessant en het leek allemaal zo wijs. Nu denk ik dat het een fractie is van de wijsheid die God heeft. We weten nog zo weinig. De wetenschap staat voor zoveel raadsels. Elke nieuwe hypothese leidt tot zoveel meerdere na onderzoek. Het geloof in God - empirisch onbewijsbaar. Godzijdank heeft God de waarheid niet vastbesloten in de empirie! Blinden kunnen Hem zien. Doven kunnen Hem horen. Stomme kunnen met Hem spreken.

- Als je denkt dat het christendom je niet verder brengt, wees gerust, het Verlichtingsdenken is ook verduisterd. De wetenschap brengt ons geen waarheden. De maatschappij op brokstukken van het christendom brengt ons geen verbetering. De maatschappij is een zootje. Lees de kranten en je wordt verdrietig van wat er allemaal gaande is. De natuur laten we naar de filistijnen gaan en ja, daar heeft de wetenschap, wat zogenaamd zoveel goeds moest brengen ons goed bij geholpen.

- Retorische middelen zijn al in de oudheid als onbetrouwbaar bestempeld. Argumentaties zijn soms op het oog zo feitelijk en betrouwbaar, maar het retorische doel zegt al dat ze bevooroordeeld zijn. Vaak heeft de persuasieve lading en het retorische jasje alles wat de grond onder je voeten doet verdwijnen. Probeer niet in de welsprekendheid de waarheid te vinden en zeker niet het wel of niet bestaan van God.

Kortom beste Bart, als ik vraag naar jouw zekerheid zeg ik, God houdt van je en wil je leren kennen. Misschien heb jij Hem losgelaten, maar Hij laat jou niet los. Je weet zoveel van Zijn woord. Je familie kent Hem. Zoekt en Gij zult vinden, het is waar, ik heb het zelf ondervonden. Misschien dat Nietzsche zegt: God is dood, maar zover ik weet ligt de filosoof in zijn graf en God is springlevend. Hij leeft en is net zo hoorbaar en voelbaar als de wind. Maar laat je niet overstemmen door al de dwaasheden van de mensheid. Wij mensen zijn zo nietig en dwaas, weten zo weinig en maken zo'n puinhoop van de wereld. 

Je hoeft niet op deze mail te antwoorden. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. God leeft en wil je leren kennen. Stel je zelf voor Hem open en je zult het zien, niet op de empirische wetenschappelijke redelijke manier maar ver boven alles uit. God raakt je diep in je hart en je ziel, je verstand hoeft alleen maar te knikken.

Veel liefs en ik ga voor je bidden dat je God leert kennen, iets mooiers is er niet! 

Sharon

 

Reactie:

Beste Sharon,

Het is mij niet geheel duidelijk wat u met deze lijst aan punten wilt. Het feit dat wij mogelijk van nature geneigd zijn in goden te geloven, zegt niet over het bestaan van die goden, en al helemaal niet dat ongelovigen een leegte ervaren door het gemis van die goden. Wat u over evolutie schrijft, is gebaseerd op onwetendheid. Ik heb evolutie bestudeerd op universitair niveau en weet dat de wereldwijde biologische gemeenschap het erover eens is dat evolutie een feit is, en op zeer goede gronden. Ook uw kennis van religie lijkt niet erg juist. Er zijn nog steeds honderden miljoenen mensen die in meerdere goden geloven (alleen het hindoeïsme heeft al bijna een miljard aanhangers!). Dat het godsbeeld in de Bijbel wel degelijk veranderd is, kan elke oudtestamenticus u vertellen. Een toegankelijk boek hierover is Karen Armstrongs Een geschiedenis van God. Ook staan in de Bijbel geen dingen die mensen niet door ervaring hadden kunnen weten, de wetenschap loopt de Bijbel niet vooruit. Er zijn trouwens ook moslims en hindoes dit dit beweren van hun heilige geschriften, wat net zo min overtuigend is. 

ik waardeer het dat u voor mij wilt bidden, maar velen zijn u al voorgegaan, zonder resultaat. God mag zich elk moment aan mij openbaren, ik sta daarvoor open. De vraag is of u ervoor open staat dat u er naast zit. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

 

Wie zijn er online?

We hebben 117 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Penn & TellerPenn & Teller, Amerikaans illusionistenduo.

Citaat

Theologen zouden eigenlijk verplicht moeten worden een cursus logica te volgen. De meest elementaire regels voor gezond nadenken worden door hen met voeten getreden.

~ Herman Philipse

Sharon schreef op 12 juli 2011:

Dag Bart,

- God is zo almachtig dat hij in zijn alwetendheid zijn almacht al heeft besloten. Zo groot is Hij.

- Vele goden zijn er (geweest), want satan wil op allerlei manieren God nadoen. De God, JAHWEH, de God van Israël, het volk wat althoos en nog wordt vervolgd om Hem. Echter Ik ben die Ik ben bestaat al van het begin en nog altijd. Hij is onveranderlijk, zijn beeld heeft geen beeld en kan dus ook geen beeld zijn van de mens. Zelfs wetenschap zegt dat we geboren zijn met het geloof in God, maar vaak door onze maatschappij/cultuur het geloof verliezen op den duur. We zijn gemaakt met een leegte die alleen God kan vullen.

- Evolutie en de theorie van het ontstaan der wereld op de wijze de evolutietheorie ons vertelt, is hypothetisch. Darwin heeft nooit bewijs gevonden dat de schepping zoals deze vandaag de dag is, is gemuteerd uit eencellig leven in miljarden jaren. Zelfs de evolutionisten zeggen dat hun theorie aan bewijs schort. De theorie is nog altijd gebouwd op veronderstellingen, en als je wel gelooft dat er empirisch bewijs is, moet je de zaak eens grondig onderzoeken. Ga naar de bibliotheek, lees alle boeken die je over de evolutietheorie kan vinden en je zult zien dat nog niks bewezen is. Maar veel mensen geloven erin, want dan willen ze liever dan geloven in een God. 

- Zoveel goden zijn er niet meer, de meeste natuurgodsdiensten zijn wel uitgeroeid. Jodendom, Christendom, Islam zijn de meest grote godsdiensten... gek dat ze allemaal gerelateerd zijn. Het jodendom is net als het christendom.

- Doorzoek natuur, geschiedenis, wetenschap en Bijbel en je zult Gods aanwezigheid zien. Dit alles ademt Zijn Plan.

- Het godsbeeld in de bijbel is niet veranderd. Jezus heeft dan wel met Zijn bloed een weg gemaakt naar de Vader, maar God is nog altijd zo rechtvaardig en strikt als in het OT. De wet blijft! Alleen de wet leert ons dat wij schuldig zijn, Gods genade nodig hebben en ons bestaan is het doel om Zijn liefde te ontvangen. En dat het geloof in God verandert, is voorspeld in Openbaringen: Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof vinden op aarde. De afvalligheid van het christendom is al 2000 jaar geleden voorspeld. Wonderlijk heh dat dat ook gebeurt.

- In de Bijbel staan wetenschapsvoorbeelden die men niet wist in die tijd. Pas duizenden jaren later wist men bijvoorbeeld over onzichtbare bacteriën. Men snapte niet dat God Mozes opdroeg om uitwerpselen onder de grond te begraven, geen seks als je ongesteld bent en geen varkensvlees e.d. Deze voorschriften kunnen we nu wetenschappelijk onderbouwen, maar toen kon men dat absoluut niet weten! Zo ver was de wetenschap der mensheid niet. Wonderlijk dat er dan wel van deze voorschriften te vinden zijn! En als men spreekt over de wederkomst van Christus, zegt de Bijbel dat het dan zowel dag als nacht is, wonderlijk als je beseft dat we tot de middeleeuwen overtuigd waren van een platte aarde.

- Als God het product is van de menselijke geest, hoe kan de Bijbel zoveel wijsheden bevatten die de menselijk geest op dat moment gewoon niet kon weten? Dit is logisch inconsistent. De menselijk geest kan nooit instaat zijn geweest om deze wijsheden voor we de wijsheid maar hadden ontdekt op te hebben getekend. Onmogelijk.

- Het geloof in God - de zekerheid in mijn hart. Ik heb een tijd lang alles met verstand benaderd en geloven in God kon ik niet. Ik heb een tijd lang er niets van willen weten. Uiteindelijk kon ik geen atheist worden. Ik wilde wel, maar God liet mij niet los. Al die dingen in de Bijbel vond ik objectief gezien niet gek klinken. De Bijbel is het boek der boeken, en elke dag verbaas ik me wat je er in kunt lezen, of je het nu letterlijk neemt of niet. het ontstaan van de Bijbel is een wonder. Zoveel schrijvers die in zoveel jaren na elkaar zo een ontzettend samenhangend boek konden schrijven. Niets kan ik vinden wat tegenspreekt. Ik werd er stil van. Ik heb een studie gedaan in boekwetenschap en het is een magisch boek, laat dat een feit zijn, overlevering, ontstaan, verkoop, impact... geen filosofieboek kan daar aan tippen, ook geen Origin of Species. Op een gegeven moment gaan deze boeken mij zwaar vervelen, maar de Bijbel blijft een boek vol inspiratie en nieuwe dingen die je kunt ontdekken. Het houdt niet op! Op school had ik de hoogste cijfers voor filosofie. Ik vond het razend interessant en het leek allemaal zo wijs. Nu denk ik dat het een fractie is van de wijsheid die God heeft. We weten nog zo weinig. De wetenschap staat voor zoveel raadsels. Elke nieuwe hypothese leidt tot zoveel meerdere na onderzoek. Het geloof in God - empirisch onbewijsbaar. Godzijdank heeft God de waarheid niet vastbesloten in de empirie! Blinden kunnen Hem zien. Doven kunnen Hem horen. Stomme kunnen met Hem spreken.

- Als je denkt dat het christendom je niet verder brengt, wees gerust, het Verlichtingsdenken is ook verduisterd. De wetenschap brengt ons geen waarheden. De maatschappij op brokstukken van het christendom brengt ons geen verbetering. De maatschappij is een zootje. Lees de kranten en je wordt verdrietig van wat er allemaal gaande is. De natuur laten we naar de filistijnen gaan en ja, daar heeft de wetenschap, wat zogenaamd zoveel goeds moest brengen ons goed bij geholpen.

- Retorische middelen zijn al in de oudheid als onbetrouwbaar bestempeld. Argumentaties zijn soms op het oog zo feitelijk en betrouwbaar, maar het retorische doel zegt al dat ze bevooroordeeld zijn. Vaak heeft de persuasieve lading en het retorische jasje alles wat de grond onder je voeten doet verdwijnen. Probeer niet in de welsprekendheid de waarheid te vinden en zeker niet het wel of niet bestaan van God.

Kortom beste Bart, als ik vraag naar jouw zekerheid zeg ik, God houdt van je en wil je leren kennen. Misschien heb jij Hem losgelaten, maar Hij laat jou niet los. Je weet zoveel van Zijn woord. Je familie kent Hem. Zoekt en Gij zult vinden, het is waar, ik heb het zelf ondervonden. Misschien dat Nietzsche zegt: God is dood, maar zover ik weet ligt de filosoof in zijn graf en God is springlevend. Hij leeft en is net zo hoorbaar en voelbaar als de wind. Maar laat je niet overstemmen door al de dwaasheden van de mensheid. Wij mensen zijn zo nietig en dwaas, weten zo weinig en maken zo'n puinhoop van de wereld. 

Je hoeft niet op deze mail te antwoorden. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. God leeft en wil je leren kennen. Stel je zelf voor Hem open en je zult het zien, niet op de empirische wetenschappelijke redelijke manier maar ver boven alles uit. God raakt je diep in je hart en je ziel, je verstand hoeft alleen maar te knikken.

Veel liefs en ik ga voor je bidden dat je God leert kennen, iets mooiers is er niet! 

Sharon

 

Reactie:

Beste Sharon,

Het is mij niet geheel duidelijk wat u met deze lijst aan punten wilt. Het feit dat wij mogelijk van nature geneigd zijn in goden te geloven, zegt niet over het bestaan van die goden, en al helemaal niet dat ongelovigen een leegte ervaren door het gemis van die goden. Wat u over evolutie schrijft, is gebaseerd op onwetendheid. Ik heb evolutie bestudeerd op universitair niveau en weet dat de wereldwijde biologische gemeenschap het erover eens is dat evolutie een feit is, en op zeer goede gronden. Ook uw kennis van religie lijkt niet erg juist. Er zijn nog steeds honderden miljoenen mensen die in meerdere goden geloven (alleen het hindoeïsme heeft al bijna een miljard aanhangers!). Dat het godsbeeld in de Bijbel wel degelijk veranderd is, kan elke oudtestamenticus u vertellen. Een toegankelijk boek hierover is Karen Armstrongs Een geschiedenis van God. Ook staan in de Bijbel geen dingen die mensen niet door ervaring hadden kunnen weten, de wetenschap loopt de Bijbel niet vooruit. Er zijn trouwens ook moslims en hindoes dit dit beweren van hun heilige geschriften, wat net zo min overtuigend is. 

ik waardeer het dat u voor mij wilt bidden, maar velen zijn u al voorgegaan, zonder resultaat. God mag zich elk moment aan mij openbaren, ik sta daarvoor open. De vraag is of u ervoor open staat dat u er naast zit. 

Met vriendelijke groet,

Bart Klink 

Wie zijn er online?

We hebben 117 gasten en geen leden online

Geef je mening

Welke positie over het bestaan van god(en) onderschrijft u?

Bekende atheïsten

Penn & TellerPenn & Teller, Amerikaans illusionistenduo.

Citaat

Theologen zouden eigenlijk verplicht moeten worden een cursus logica te volgen. De meest elementaire regels voor gezond nadenken worden door hen met voeten getreden.

~ Herman Philipse